Vad som erbjuds till dig

Instant Transformation

1 495 kr/tim

"Ta fram det du vill förändra, ta emot informationen det bär på och förändringen kommer"

Inom kvantfysiken utgår vi ifrån att våra kroppar och våra känslor talar till oss samt  bär på viktig information. Genom att medvetandegöra vad som ligger i våra kroppstillstånd eller våra känslor/tankar - kan vi blir ännu mer medvetna och öppna upp för förändring. Hur vi ser på oss själva och våra känslor skapar den verklighet vi lever i varje dag. Här finns det stora möjligheter till förändring och ett nytt och bättre liv. 
Detta handlar alltså om att bli medveten om emotionella, fysiska och psykiska tillstånd. Är vi villiga att ta emot den information kan vi möjliggöra snabba förändringar av det som håller oss tillbaka i livet. 

Kvantfysiken är det starkaste och mest kraftfulla verktyg jag stött på genom mina år av personlig utveckling och leder ofta till omedelbara och permanenta resultat. 
 

Guidat samtal

495 kr/timma

Ett samtal för att skapa handling och förståelse i ditt liv där vi använder tekniker och verktyg från coaching och NLP. 
Ser du att du vill mer än vad du gör eller känner att du vill mer i livet men inte vet hur du ska komma vidare? Då kan det här vara bra för dig. 

Känslobearbetning med NLP

495 kr/timma

En teknik för att städa oönskade känslor som ligger och blockerar dig för att vara den du vill vara. 

Coachsamtal

495 kr/timma

Ett samtal där du hittar svar som du har svårt att hitta själv. Det är inte ett rådgivande samtal utan du kommer själv att hitta dina egna svar med olika verktyg som jag tillhandahåller. 

Please reload

Vill du ha motivation?
Se gärna filmklippet nedan och känn in
Hör sedan av dig till mig så berättar jag mer (klicka här)