För företag

Hos KID får ditt företag assistans med utveckling inom de områden som din verksamhet behöver. Vi jobbar bland annat med resiliens och stresshantering, målsättning och måluppfyllelse, coachning av individer och ledning samt beteendeförändringar och värdegrund.

 

Se nedan vad du kan boka och naturligtvis anpassar vi  efter era behov. 

31282186_631727813828738_237510910643745

Resiliens och stresshantering

Ett hållbart företag förutsätter att vi har hållbara människor. Hållbara medarbetare mår bra, agerar klokt, är kreativa, presterar bra och utvecklar både sig själva och organisationen. Vad skulle det innebära för er verksamhet att ha mer medvetna och välmående medarbetare och vad skulle det betyda för er om era medarbetare upplevde att de kunde hantera sin vardag oavsett omständigheter?

Här erbjuder vi både färdiga utbildningar, föreläsningar och workshops; och det finns även möjlighet till individuella insatser. 

meeting.jpeg

Coaching för organisationsutveckling

Coachning inom företag kan utgå ifrån att sätta mål, uppnå mål eller att sätta gemensamma värderingar som alla jobbar mot. Vi utgår ifrån att skapa en medvetenhet kring beteenden inom verksamheten, medvetenhet kring ledarskapet, organisationskulturen och resurshanteringen och därifrån kunna skapa förändringar och den välmående effektiva verksamhet som ni vill ha. 

Vad kan coachning leda till? Några exempel som coachning bidrar med är motiverade medarbetare, starka team, tydliga visioner och handlingsplaner, värderingsstyrt och tydligt ledarskap, mer samarbetsvänlig kultur, mindre sjukfrånvaro och ökad hälsa. En verksamhet med mer effektivitet, hållbarhet och lönsamhet - och inte minst en attraktiv arbetsplats.

coach.jpeg

Individcentrerad coaching (för ledning och medarbetare)

Genom att stärka det personliga ansvaret, öka medvetenheten kring det egna beteendet och tydliggöra vilka värderingar som ska styra företaget skapas en grogrund för en välmående och effektiv organisation.

Genom att coacha ledare, team och medarbetare kan vi skapa en kultur där individer ansvar för såväl sin egen och sina kollegors hållbarhet, samtidigt som man tar ansvar för att organisationen ska hålla, nå sina mål, och leverera resultat på längre sikt. 

workshop.jpeg

Föreläsningar och workshops

Vi erbjuder föreläsningar och workshops för föreningar och företag antingen i våra lokaler eller så kommer vi till er. Vi har flera färdiga koncept utifrån de områden vi arbetar inom och som syns här på hemsidan, men tar även gärna fram förslag på upplägg i samråd med er. 

greenman.jpeg

Beteendeförändringar 

säkerhet

Vad finns det för beteenden bland dina medarbetare som skapar misstag och påverkar organisationen? Vad finns det för beteenden som främjar och utvecklar organisationen. När vi fokuserar på framgångsrika beteenden och lär av mindre bra beteenden kan en verksamhet nå helt nya nivåer inom olika områden.

 

En avgörande faktor i de verksamheter som vill förbättra säkerheten på arbetsplatsen är att se över medarbetares beteenden. 

compass.jpeg

Målsättning

Hur vet du att de mål du sätter för ditt företag, för ledningen och för medarbetaren är rätt målsättning? Hur vet du att målsättningen är tydligt kommunicerad och att alla är införstådda med den?

I målsättningsarbetet ḿedvetandegör vi nuläge och tar fokus på önskat läge och vägleder er hur ni konkret kan agera för att ta er dit. Stärkt företagskultur, ökad motivation, effektivitet, trygghet och tydlighet är bara några positiva effekter din verksamhet når med målsättningsarbete.