Vill du skapa ett bättre liv?

Visste du att det finns helt underbart snabba sätt att bli av med emotionellt tunga saker eller fysisk smärta? Det här handlar då inte om (som det kan vara lätt att tänka) att blockera, stänga inne eller fly utan i stället snabbt och effektivt lösa upp dessa. Visst sägs det ibland att quick fix inte fungerar... Men då frågar jag dig "hur vet du det"? Och i det här fallet? Kan det vara värt att testa? För vad skulle det betyda för dig att bli av med det som just du bär runt på? 

Läs nedan vad du kan boka och naturligtvis går det att kombinera så det passar just dig. 

Bli av med oönskade beteenden, reaktioner och känslor 595 kr/tim

Boka i Kisa

Känner du att reagerar eller agerar på ett sätt du inte riktigt förstår eller på ett sätt “som inte känns helt som dig”?

Det många inte vet är att vi 95% av tiden agerar utifrån vårt undermedvetna.

Alltså styr det undermedvetna dig & ditt liv. 

När vi är mellan 0-7 år har vi en hjärnfrekvens (theta) & det som vi då upplever lagras som programmeringar i vårt undermedvetna helt ofiltrerat -  t.ex. dina föräldrars värderingar eller vad fröken i skolan sa “går direkt in som program i det undermedvetna & blir till en sanning”. Denna sanning & dessa program förstärks sedan genom händelser i ditt liv & nya program fortsätter bildas. 
Med andra ord agerar du utifrån program som du lärt från omgivningen & “lever då också genom andras sanningar”. Kan det vara så att du reagerar starkt på vissa saker pga dessa program? De här programmen går att avinstallera & “du kommer reagera mindre i ditt liv”. 

Det du nu funderar på är kanske att om du avinstallerar dessa program & inte reagerar, blir du då en känslokall robot? Så är det inte. Om du leker med tanken hur du var när du var nyfödd - hur var dina känslor & upplevelser då? Något mer ren? Mera “dina” känslor? Fundera på följande:

1. Kan det vara så att vi blir programmerade i vår barndom & bär runt dessa program helt omedvetet?
2. Kan det vara så att vi även blir påverkade & programmerade av omgivningen i vår ungdom?
3. Är det likadant även i vårt vuxna liv?

Det är här du kan få assistans med att avinstallera de oönskade programmen (1-3) som du fått ifrån någon annan & som blivit din sanning. Du tror att du “är sådan”. Är det verkligen du? Och vem VILL du vara? 

Hur går sessionen till? En session tar totalt en timma & du blir guidad in i en meditation & sedan är det upp till dig själv om du väljer att släppa taget om det program som är aktuellt (denna del tar cirka 10 minuter). Innan & efter mäter vi känslan & hur det känns så vi ser resultat & läge. 
Sist får du fylla på med en positiv känsla.

Behandling av emotionella och fysiska tillstånd med NLP 750 kr/tim

Boka i Kisa

Den här behandlingen är väldigt bra om du sitter fast i emotionella mönster som upplevs svåra att ta sig ur. Det handlar ofta om att de behöver brytas och då är NLP ett väldigt bra sätt att komma ur det mönstret - och skapa nya positiva mönster.

Här använder vi NLP för att byta ut mindre önskvärda känslor till känslor som vi önskar. Ett effektivt sätt för att skala av det som blockerar oss från att verkligen leva det liv vi önskar. 

Ofta sätter sig känslor som vi inte gör något med som symptom i kroppen och och kan då leda till fysiska smärtor och olika emotionella tillstånd. Denna behandling hjälper dig frigöra dessa blockeringar.


NLP står för:
Neuro - vår hjärna, tankar och våra sinnen 
Lingvistik - vårt språk och kommunikation med oss själva och andra
Programmering - våra beteende- och känslomönster

NLP används för att utveckla tankar, beteenden och språkmönster som skapar strategier för att ta bättre beslut, skapa och utveckla relationer, inspirera och motivera sig själv och andra samt skapa balans i livet och hitta strategier för att lära sig själv. 

Coachande samtal 600 kr/tim

Boka i Kisa

"Coaching hjälper dig att minska avståndet mellan vad du vill och vad du verkligen gör"

Känns det som du sitter fast i ett vägval? Att du inte vet hur du ska komma vidare? Då är coaching ett väldigt bra verktyg. 

 

Det här är ett samtal där vi skapar en kartläggning för att ta reda på var du befinner dig, målsättning (vart du vill) och en handlingsplan (hur du kommer dit).

Coaching är väldigt effektivt t.ex. när vi känner att vi sitter fast, känner oss vilsna eller har ett vägval att göra.

Coaching är med andra ord att minska avståndet mellan det du faktiskt redan vet och vad du verkligen gör och genom samtal få tillgång till verktyg och strategier så du kommer framåt i din utveckling.

Massage med NLP (känslobearbetning)  750 kr/tim

Boka i Kisa

En klassisk svensk massage där vi också använder oss av NLP för att jobba med känslor.

Ofta sätter sig känslor som vi inte gör något med som symptom i kroppen och och kan då leda till fysiska smärtor. Denna massage hjälper dig frigöra dessa känslor och blockeringar. 

NLP står för:
Neuro - vår hjärna, tankar och våra sinnen 
Lingvistik - vårt språk och kommunikation med oss själva och andra
Programmering - våra beteende- och känslomönster

NLP används för att utveckla tankar, beteenden och språkmönster som skapar strategier för att ta bättre beslut, skapa och utveckla relationer, inspirera och motivera sig själv och andra samt skapa balans i livet och hitta strategier för att lära sig själv. 

Instant Transformation 1 100 kr/tim 

Boka i Kisa eller Linköping

Vill du snabbt förändra något emotionellt tillstånd eller någon fysisk smärta? Med IT går det att få fantastiska resultat.

 

"Ta fram det du vill förändra, ta emot informationen det bär på och förändringen kommer"

Inom kvantfysiken utgår vi ifrån att våra kroppar och våra känslor talar till oss samt  bär på viktig information. Genom att medvetandegöra vad som ligger i våra kroppstillstånd eller våra känslor/tankar - kan vi blir ännu mer medvetna och öppna upp för förändring. Hur vi ser på oss själva och våra känslor skapar den verklighet vi lever i varje dag. Här finns det stora möjligheter till förändring och ett nytt och bättre liv. 
Detta handlar alltså om att bli medveten om emotionella, fysiska och psykiska tillstånd. Är vi villiga att ta emot den information kan vi möjliggöra snabba förändringar av det som håller oss tillbaka i livet. 

Kvantfysiken är det starkaste och mest kraftfulla verktyg jag stött på genom mina år av personlig utveckling och leder ofta till omedelbara och permanenta resultat. 
 

Vill du ha motivation?
Se gärna filmklippet nedan och känn in
Hör sedan av dig till mig så berättar jag mer (klicka här)