Hypnos

Hypnos är en väldigt kraftfull teknik för att förändra känslor, fysiska och emotionella smärtor och beteenden du inte önskar ha längre. Under en hypnos går vi ner till roten av problemet, vilket ligger i det undermedvetna sinnet. Ofta är vi inte medvetna om den verkliga orsaken till problemen och den kan ha funnits där sedan barndomen.

Det är en fullkomligt trygg process där du hela tiden är vid medvetenhet och kan välja att avsluta hypnosen om och när du vill. Processen går ut på att bli medveten om den innersta orsaken till ditt problem, möta känslorna kopplat till det, acceptera det och släppa taget om det. Detta gör dig i samma stund fri från de problem som varit en bieffekt av det. Ofta fungerar hypnosen redan under första sessionen och du kan då lämna rummet som en helt ny människa. 

Hypnos används som behandling världen över mot många olika tillstånd, både fysiska och psykologiska. Det har påvisad god effekt mot bland annat mot ångest, rökning, viktminskning, sömnproblem, beroenden och mycket mer.

Vad är hypnos / hypnosterapi?

Hypnos innebär att komma in i ett medvetandetillstånd som kallas trance. Detta är ett tillstånd mellan vakenhet och sömn. Ordet “hypnos” kommer just från grekiska ὕπνος (hýpnos) och betyder sömn, men det betyder inte att du sover när du är i trance. Trance är ett vanligt tillstånd även till vardags och du befinner dig i det när du till exempel “zoomar ut” och “fastnar med blicken”. Eller när du befinner dig i ett vaket men drömliknande tillstånd, till exempel när du håller på att somnar. Man brukar dela in trance-tillståndet i tre olika stadier; lätt, medel och djup. Det är alltså en skala i vilket djup du befinner dig i trance. Det betyder dock inte att du inte får någon effekt av hypnosen om du befinner dig i lätt trance, utan det blir ofta resultat ändå. 

I ett trance-tillstånd är du alltid (undermedvetet) i kontroll 

Trance är ett tillstånd som hypnotisören vägleder dig in i genom avslappningsövningar. Det är alltså hypnotisörens jobb att få dig att känna dig avslappnad och trygg nog till att gå ner i det djupt avslappnade tillståndet trance. Det är här många har en felaktig bild av hur det går till när man går ner i hypnos. Det finns en vanlig uppfattning av att detta är något mystiskt. Att man blir hypnotiserad och ledd in i det hypnotiska tillståndet utan någon direkt kontroll över det själv. Så är inte fallet. Du blir vägledd av hypnotisören in i ett djupt avslappnande tillstånd, där du hela tiden väljer själv hur pass djupt ner i det sköna avslappnade tillståndet du vill gå. Det finns ingenting hypnotisören kan säga eller be dig att göra som inte är för ditt eget bästa, utan enbart enligt vad syftet med hypnosen är. Under hypnosterapin är syftet att hjälpa dig att må bättre och bli av med känslor/tankar/beteenden som inte gynnar dig längre. 

Vad händer under hypnos – hur går det till?

Före hypnosen får du berätta om dina problem och vad du vill ha hjälp med. När du har gjort detta och hypnotisören har fått en bra bild av det, så är det dags att sätta igång med hypnosen.

Du får lägga dig ned på en skön fåtölj. En del vill ha filt och en skön kudde för att lättare komma ned i ett avslappnat tillstånd. Det är något du gärna får hos KID. Din enda uppgift här är att blunda och försöka slappna av, medans du lyssnar på hypnotisören som vägleder dig ner i ett avslappnat tillstånd. 

Du får kontakt med det undermedvetna sinnet 

I detta avslappnade tillstånd är du i kontakt med ditt undermedvetna sinne. Vi befinner oss till 95% av tiden i vårt undermedvetna sinne och när vi var mellan 0-7 år så tog vi in allt i vår omgivning, alla händelser och alla känslor vi var med om som sanningar. Dessa “sanningar” programmerades då in i vårt undermedvetna och hänger med oss genom hela livet. De styr hur vi känner, agerar och beter oss. Det är därför vi kan intala oss själva att vi klarar av saker, men ändå bromsar oss själva när vi väl står där. Det är därför vi har vissa beteenden som vi inte tycker om hos oss själva. Det ligger ofta undermedvetna program av till exempel låg självkänsla och lågt självförtroende på grund utav vissa specifika händelser som vi har varit med om under våran barndom. Så länge vårt medvetna sinne är aktivt så är det svårt att få tillgång till dessa program. De ligger så djupt nere i vårt undermedvetna. Det som händer under hypnosen, i trance-tillståndet, är att vi kopplar bort det medvetna (rationella, analytiska och kritiska) sinnet och får full tillgång till vårt undermedvetna. Det är först nu vi kan ta reda på våra program, de riktiga grundproblemen bakom “symtomen”/de problem de ger. 

Ni tar reda på grundorsaken bakom problemet – och gör dig fri från det

Under hypnosen ställer hypnotisören dig frågor angående problemet du vill ha hjälp med. Eftersom att du har släppt taget om det medvetna sinnet, får du svar direkt från ditt undermedvetna. Genom en dialog mellan hypnotisören och ditt undermedvetna kommer ni fram till programmet/grundorsaken och bearbetar detta under hypnosen. Det är en heltäckande process där du finner svaren, möter de känslor och eventuella inblandad personer som ligger bakom det och släpper taget om det. 

När processen är färdig vägledds du tillbaka till fullt medvetet tillstånd

När processen är färdig och du släppt taget om grundorsaken till problemet, är du redo att komma tillbaka ur hypnosen. Du blir då vägledd, precis som du blev nedledd, ur hypnosen. Ditt medvetna sinne väcks då sakta och du blir mer och mer medveten om omgivningen och lämnar det djupa avslappnade tillstånd du befunnit dig i. Du är tillbaka i rummet med ditt medvetna sinne och är förmodligen en ganska ny person. En friare person. Fri från det program och de känslor kopplat till programmet som du haft inom dig så länge. Och med detta är du även fri från alla de “symtom” eller problem som blivit effekten av det. 

Hypnos mot ångest, rökning och mycket mer

I hypnos jobbar vi med viktproblem, ångest, fobier, stress, beroenden, sömnbesvär och fysiska smärtor bland mycket annat. Vi ser “problemen” som symptom och i stället för att fokusera på dem så arbetar vi i stället med grundorsaken. Effekten blir då permanent. 

Hypnos för att sluta röka

Hypnos för att sluta röka fungerar genom suggestioner som hypnotisören lägger in i det undermedvetna. Dessa suggestioner är positiva tankar och känslor som gör att du efter en framgångsrik hypnos naturligt vill vara utan cigaretter. Till skillnad från tillfälliga hjälpmedel som exempelvis nikotintuggummi, som endast döver nikotinsuget, går vi i hypnosen in och förändrar de känslor och tankar du har kring rökningen. Eftersom det mentala och känslomässiga röksuget efteråt är borta, försvinner även det fysiska röksuget med. Abstinensbesvären brukar vara små eller obefintliga, då dessa ofta triggas upp av känslor som skapar en s.k. “Placebo effekt” – vilket du blir av med under hypnosen. 

Många känner stor effekt efter 1 session men för att uppnå full effekt behövs det oftast 2-3 sessioner.

Hypnos – funkar det?

Hypnos, eller hypnosterapi, fungerar. Några stora namn som har använt hypnos för att nå framgång är bland annat: Albert Einstein, Henry Ford, Franklin D. Roosevelt, Wolfgang Amadeus Mozart, Thomas Edison och Winston Churchill.

 

 


Forskning och statistik kring hypnos

  • Skillnader i effekt mellan psykoanalys, beteendeterapi och hypnosterapi 

 

Psykoanalys: 38% förbättring efter 600 sessioner

Beteendeterapi: 72% förbättring efter 22 sessioner

Hypnosterapi: 93% förbättring efter 6 sessioner 

 

American Health Magazine 

 

  • Hypnos mot magsjukdomen IBS 

 

Forskare vid Sahlgrenska akademin visar att hypnosterapi kan vara mycket effektivt för att behandla magsjukdomen IBS.

 

  • Hypnos mot sömnproblem 

 

Det gjordes en amerikansk studie på 84 ungdomar med insomnia. 90% av de 70 personer som led av insomningssvårigheter upplevde en förbättring. 52% av de 21 patienter som brukade lida av återkommande uppvaknanden mer än en gång i veckan blev av med sina problem, 38% upplevde en förbättring. Av de patienter som också led av andra somatiska problem, upplevde 87% att problemen antingen försvunnit helt eller minskat med hjälp av hypnosen. Slutsatsen var att hypnos visade sig ha en väldigt god effekt mot insomnia. 

 

Anbar RD, Slothower MP. "Hypnosis for treatment of insomnia in school-age children: a retrospective chart review." BMC Pediatr. 2006 Aug 16;6:23.Department of Pediatrics, University Hospital, State University of New York Upstate Medical University, Syracuse, NY, USA.

 

  • Hypnos mot rökning

 

43 patienter behandlades med hypnos för rökavvänjning. Av de 43 personer har 39 av dem vid uppföljning (6 månader till 3 år efter behandlingen) rapporterats fortfarande fria från tobak. Hypnos mot rökning fungerade alltså för 90.6% av dessa personer.

 

University of Washington School of Medicine, Depts. of Anesthesiology and Rehabilitation Medicine, Int J Clin Exp Hypn. 2001 Jul;49(3):257-66. Barber J.

 

En annan studie visar att personer som slutat röka med hjälp av hypnos har dubbelt så stor chans att vara rökfria efter 2 år. Studien gjordes på 71 rökare som följdes upp efter 2 år och det visade sig att chansen var dubbelt så stor att vara rökfri för de som slutat med hjälp av hypnos, än de som hade slutat på egen hand.

 

Guided health imagery for smoking cessation and long-term abstinence. Wynd, CA. Journal of Nursing Scholarship, 2005; 37:3, pages 245-250.

albert .jpg