Hypnos

"Det är svårt att beskriva med ord hur mycket hypnoserna har betytt för mig, då de förändrat mitt liv något enormt."

                                         /Linn

Vad innebär en hypnos med mig? 

När du kommer för en hypnossession kommer vi först samtala kring vad hypnos är där du får möjlighet att ställa frågor innan själva sessionen börjar.

Eftersom jag inte jobbar med symptom i hypnos utan med orsaken till symptomen kan vi jobba med alla sorters problem och besvär - fysiska som emotionella.

Ett högre välmående infinner sig oftas redan efter första sessionen men räkna med 2-3 sessioner för att få ett ännu bättre resultat.

Att gå in i hypnos kan liknas vid en meditation där du guidas in ett djupt avslappnat tillstånd.​ Denna mentala avslappning är väldigt djup och i detta sköna avslappnade tillstånd öppnas vägen till ditt undermedvetna.

 

Till skillnad från vad många tror - att du inte är medveten, är du hela tiden medveten om allt som händer, men utan det medvetna sinnets spärrar. Det är just därför du i hypnos kan hitta grundorsaken till dina problem - som du kanske tidigare försökt att lösa med ditt medvetna sinne.

 

I kombination med hypnos använder jag andra effektiva och kraftfulla sätt att ladda ur de känslor (emotionella låsningar) och händelser som en gång lagt grunden för våra problem och symptom. Effekten när vi släpper på dessa blir att vi kan skapa det liv vi önskar.

De allra flesta går från hypnosen som nya människor.

Vill du uppleva ett nytt liv?

Tid:   120 min

Pris:  1800 kr

Var :  Jag finns tillgänglig i Kisa, Stockholm och Göteborg.

Sessioner görs ofta också på distans

Vad är hypnos

och

hypnoterapi?

Hypnos är en väldigt kraftfull teknik för att förändra det som vi inte vill ha i våra liv. Det kan röra sig om t.e.x allt ifrån svartsjuka, ångest, låg självkänsla, depression, viktnedgång och beroenden till rädslor av olika slag, oönskade känslor och beteenden samt fysiska och emotionella smärtor.
Det fina med hypnoterapi är att vi också arbetar med att förstärka det positiva för att få ännu mera av det. Vi arbetar alltså inte bara med "problem". 

 

Faktum är att hypnos är kraftfullt när vi vill komma åt  smärtlindring och olika fysiska åkommor. I hypnos jobbar vi med viktproblem, ångest, fobier, stress, beroenden, sömnbesvär och smärtor bland mycket annat.

Det är en fullständigt trygg och medveten process som handlar om att hitta den verkliga orsaken, möta den, acceptera den och förlösa den emotionella energi som varit just orsaken till att problemet funnits i ditt liv. Denna process gör dig fri från de symptom som problemet orsakat i ditt liv och du kan istället fylla ditt liv med ett mer positivt innehåll.

Oftast får de flesta så stora resultat av sin första hypnos att de upplever ett helt nytt liv och många vittnar om hur de känner sig som en helt ny människa.  För de allra flesta ges ett ännu större resultat efter 2-3 gånger vilket starkt rekommenderas.

Vi ser som sagt “problemen” som symptom och i stället för att fokusera på symptomen så arbetar vi i stället med grundorsaken. Detta medför att effekten blir permanent.

Hypnos och hypnoterapi grundar sig på att du försätts i en mental avslappning. Detta tillstånd är detsamma som tillståndet man befinner sig i mellan vakenhet och sömn.

I detta avslappnade och mycket sköna tillstånd jobbar vi direkt med ditt undermedvetna utan blockeringar från ditt medvetna sinne.

Vad händer i hypnos – hur går det till?

När du kommer för en hypnossession kommer du först få ett samtal kring vad hypnos är och du får möjlighet att ställa de frågor du behöver svar på för att känna dig trygg. 

 

Att gå in i hypnos kan liknas vid en meditation där du guidas in ett djupt avslappnat tillstånd av hypnoterapeuten.

Denna mentala avslappning är väldigt djup och i detta sköna avslappnade tillståndet öppnas vägen till ditt undermedvetna. Till skillnad från vad många tror är du hela tiden medveten om allt som händer men utan det medvetna sinnets spärrar.

Det är just därför du i hypnos kan hitta grundorsaken till dina problem.  

Vad säger andra?

Jag har gjort hypnos flera gånger hos Kristove och varje session har jag blivit helt hjälpt med mitt problem. Det har varit fullständigt bortblåst efteråt. Jag har känt mig som en ny människa, fri från det som tidigare tyngt mig!

Jag har gått med olika osäkerheter, jobbiga känslor, tankar och beteenden under hela mitt liv, och i samma stund som hypnosen är klar så har dessa helt försvunnit. Det är svårt att beskriva med ord hur mycket hypnoserna har betytt för mig, då de förändrat mitt liv något enormt. 

/Linn Sahlberg

"Hypnosen förändrade mitt liv på riktigt! En fantastisk upplevelse som gett mig så mycket av bearbetning, förlåtelse och ny styrka.

Kände hela tiden en otrolig trygghet i att ha Kristove vid min sida genom det stundtals tuffa arbetet i hypnosen. 

Efter hypnosen har jag en helt annan syn och känsla på gamla saker som tidigare påverkat mig mycket. Nu finns dem som ett minne, men inget som påverkar mig på djupet.

Så enormt tacksam att jag vågade, genomförde och blev positivt överraskad hur närvarande jag var genom hela processen!"

/Anna

 Hypnos – funkar det?

Skillnader i effekt mellan psykoanalys, beteendeterapi och hypnosterapi

 

Psykoanalys: 38% förbättring efter 600 sessioner

KBT terapi: 72% förbättring efter 22 sessioner

Hypnosterapi:  93% förbättring efter 6 sessioner 

American Health Magazine 

Det många inte vet är att det medvetna sinnet är vårt svagaste sinne och endast används 5% av vår vakna tid. Resten av tiden 95% av dagen styrs vi av vårt undermedvetna sinne. Det är till exempel därför vi inte behöver tänka hur vi gör när vi kör bil, cyklar etc. Det är också därför vi helt omedvetet kan bli rädd för och reagera på t.ex. hundar, spindlar eller en kollega på jobbet som “säger något specifikt till oss”.

 

Alla dessa saker kan helt enkelt vara triggers till en undermedveten känsla eller undermedvetet program. Dessa undermedvetna program finns lagrat i oss för att dels skydda oss men också för att få oss att fungera i vardagen utan att vi medvetet behöver styra hur vi ska agera och reagera på vår omgivning.

 

Många försöker använda sitt medvetna och rationella sinne för att skapa förändring i sitt liv och tror att vi har full kontroll över oss själva. Om så hade varit fallet hade alla kunnat förändra det som de vill och styra alla sina reaktioner och beteenden precis så som de önskade.

Det undermedvetna är så pass snabbt att du inte heller hinner rationellt styra hur du ska agera - enligt stamcellsforskaren och utvecklingsbiologen Bruce Lipton är det undermedvetna sinnet minst 1 000 000 gånger snabbare än det medvetna sinnet. Därför kan du t.ex. reagera med ilska, ångest eller rädsla på din omgivning utan att ens “själv medvetet vilja göra detta”. Våra undermedvetna program som innebär reaktioner, beteenden, känslor och agerande som vi inte styr över har en gång lagts ner i vårt undermedvetna genom en stark känsloupplevelse.

 

Som ett exempel kan vi ta en spindelfobi. Alla fobier grundar sig i någon slags upplevd traumatisk händelse där en stark obehaglig känsla kopplats till objektet för fobin. Kanske mamma och pappa bråkade och skrek på varandra och barnet upplevde då ett starkt obehag och i samma stund såg barnet en spindel. Denna inre upplevelse kan då direkt lagras ned i det undermedvetna som en fobi och en stark rädsla för spindlar. 

Det undermedvetna skiljer inte på rätt eller fel utan starka känsloupplevelser går rätt ner som emotionella laddningar som vi instinktivt och omedvetet sedan agerar utifrån. För att bli av med detta behöver vi ha sätt att få tillgång till det undermedvetna och ladda ur de känslor som en gång lade grunden för just det programmet - vilket vi gör i hypnos.


När vi väl laddat ur känslorna i händelsen finns inte längre de emotionella laddningarna kvar i händelsen.

Detta medför att vi inte längre kommer reagera på händelser som vi tidigare reagerade på. Effekten blir då att vi inte alls känner att situationer triggar igång oss och skapar känslor - som vi egentligen inte alls önskade.

Vi kommer därför uppleva att vi blir lugnare, får mera energi, upplever en högre trygghet och frihet i livet.

Det är just därför denna terapiform är så effektiv. 

Kristove Sanchez Rueda

+46 707 480 417

info@kristove.se

Kristove Inside Development AB

© 2017 Kristove Sanchez Rueda